Telt mijn vermogen mee bij de inkomenstoets?

Het vermogen zelf wordt niet meegerekend met de inkomenstoets, maar wel de inkomsten uit vermogen. Dat is bijvoorbeeld de rente die u ontvangt uit sparen en beleggen (box 3 van de Inkomstenbelasting). Dit telt mee in de berekening van het belastbaar huishoudinkomen.