Wat gebeurt er als wordt geconstateerd dat gegevens zijn vervalst?

Als er wordt geconstateerd dat een woningzoekende doelbewust inschrijfgegevens vervalst of vervalste documenten toont wordt de aanbieding ingetrokken. Vervolgens wordt de woningzoekende uitgeschreven en wordt er aangifte gedaan bij de politie.