De regels voor zoeken naar en reageren op ons woningaanbod

Als u twee keer in drie maanden niet binnen vijf dagen reageert op een woningaanbieding, wordt de inschrijving geblokkeerd totdat u weer contact opneemt met Woontij.

In de volgende situaties wordt uw inschrijving voor een langere periode geblokkeerd

  1. Uw huurovereenkomst is ontbonden vanwege een hennepplantage. De inschrijving wordt dan voor de duur van 5 jaar na de ontruiming geblokkeerd. 
  2. Uw huurovereenkomst is ontbonden omdat u huurschuld heeft opgebouwd. De blokkade blijft staan tot de huurachterstand is afgelost.
  3. U heeft overlast veroorzaakt op uw adres. 
  4. Bij geweld tegen een corporatiemedewerker. 

Bij een blokkade kunt u niet reageren op woningen. Bent u het niet eens met een blokkade? Dan kunt u ons een bezwaarschrift sturen met uitleg waarom u het niet eens bent deze blokkade.