Waarom kan ik niet op alle woningen reageren?

In de Woningwet is geregeld dat de huur van een woning moet passen bij het gezinsinkomen. Dit wordt getoetst voordat we het huurcontract gaan ondertekenen. Ook de gezinsgrootte speelt een rol. Dit heet 'Passend toewijzen'.

Voor woningzoekenden met een inkomen hoger dan € 36.798,- wordt het moeilijk een passende huurwoning te vinden, omdat deze groep als secundair wordt gezien.

Meer informatie over de huurprijscategorie waarin je kunt huren vindt u hier