Vervalt mijn inschrijving als ik medehuurder word?

Uw inschrijving vervalt als u medehuurder wordt. Op het moment dat u op het huurcontract wordt bijgeschreven, bent u geen woningzoekende meer. De opgebouwde inschrijfduur vervalt dan.