Hoe wordt het inkomen berekend dat bepaalt in welke huurprijsklasse je mag huren?

Bij de berekening van het (gezamenlijke) bruto jaarinkomen wordt uitgegaan van het verzamelinkomen, zoals dat ook door de Belastingdienst wordt gebruikt. Hieronder vallen:

- inkomen uit werk en woning;

- inkomen uit dividend en aandelen;

- inkomen uit sparen en beleggen.

Het inkomen van inwonende kinderen (minderjarig en meerderjarig) wordt niet meegerekend. Meer informatie over het verzamelinkomen kunt u vinden op www.belastingdienst.nl