Welke inkomensgegevens moet ik aanleveren als een corporatie mij een woning aanbiedt?

- Een kopie inkomensverklaring van de Belastingdienst (IBRI) met daarop vermeld het verzamelinkomen van 2017 van iedereen die meeverhuist, met uitzondering van kinderen (gratis te downloaden bij "Mijn Belastingdienst");

Als u nog niet van Woontij huurt dan ook een kopie van de volgende documenten:

- Een verhuurdersverklaring;

- Een afschrift van de Basisregistratie Personen (BRP) van uw gemeente. Geef bij de gemeente aan dat het afschrift is bedoeld voor een wonincorporatie en dat minimaal de woongeschiedenis en gezinssamenstelling vermeld wordt.

Documenten uploaden