Mijn inkomen is maar iets hoger of lager dan het vastgestelde inkomen volgens Passend toewijzen. Mag ik dan wel reageren?

Nee, u kunt niet reageren op een woning als uw inkomen hoger of lager is dan vermeld staat in de huurinkomenstabel van Passend toewijzen.